English  |   شماره تماس: 66428998 صفحه اصلی  |   درباره همایش  |   تماس با ما
Skip Navigation Links

شرایط ثبت نام:

کلیه پزشکان به ویژه متخصصین و فوق تخصصهاي کودکان و سایر رشته های وابسته و همچنین متخصصین رشته­های وابسته پزشکی شامل علوم پایه پزشکی، علوم آزمایشگاهی، دستیاران رشته­های مختلف و دانشجویان پزشکی می توانند در این همایش شرکت نمایند.

نحوه ثبت نام:

ثبت نام در همایش به دو صورت اینترنتی ( قبل از شروع همایش) و حضوری (درروز اول همایش) صورت می­پذیرد.

ثبت نام اینترنتی: در این مورد ثبت نام اینترنتی با مراجعه به سایت همایش و با تکمیل فرم مربوطه، انجام خواهد شد. در هنگام ثبت نام آنلاین وارد نمودن شماره فیش حق ثبت نام لازم است.

داوطلبان شرکت در همایش بايد مبلغ ثبت نام را به یکی از روشهای زیر پرداخت نمایند:

1- واريز به حساب شماره 1-679167-10-1005 به نام دکتر علی ربانی، دکتر وحید ضیایی، بانك سرمایه شعبه بلوار کشاورز كد 1005

2- واریز از طریق شماره شبا IR950580100501000679167001 قابل پرداخت در کلیه شعب بانکها

پس از واریز حق ثبت نام، متقاضی بایستی فرم ثبت نام الکترونیک موجود در سایت را تکمیل و در صورت واریز نقدی حق ثبت نام، شماره فیش واریزی را در بخش شماره فیش وارد نمایند.

در صورت واریز الکترونیک کد پیگیری را در بخش شماره فیش وارد نمایند.

ضمنا جهت اطمینان اسکن فیش واریز نقدی و یا رسید اعلام انتقال وجه را از طریق پست الکترونیک همایش به آدرس pedcong@tums.ac.ir ارسال نمایند.

- به همراه داشتن کپی رسید واریز به هنگام ثبت نام حضوری در کنگره الزامی است.

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام

قبل از 31 شهوریور ماه

بعد از 31 شهریور ماه

پزشکان متخصص و فوق تخصص

1,800,000 ريال

2,100,000 ريال

پزشکان عمومی

ساير گروههاي شركت كننده

1,300,000 ريال

1,300,000 ريال

1,600,000 ريال

1,600,000 ريال

دانشجویان و دستیاران و فلوها

پرستاران

800,000 ريال

1,000،000 ريال

1,000,000 ريال

1,200,000 ريال


هزینه های فوق با احتساب هزینه کیف، کتاب و پذیرایی می باشد

امتیاز بازآموزی

به شرکت کنندگان در این همایش براساس ضوابط و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز باز آموزی تعلق خواهد گرفت. این امتیاز برای پزشکان متخصص کودکان، فوق تخصص های غدد کودکان، عفونی کودکان و نوزادان 20 امتیاز می باشد. امتیاز پزشکان عمومی هم همچنین 20 امتیاز می باشد سایر رشته های وابسته 14، 10 و 6 امتیاز خواهند داشت. امتیاز سخنرانان و ارائه کنندگان پوستر در همایش نیز 4 امتیاز اعلام شده است. برای اطلاع از جزئیات امتیاز رشته های مختلف لطفا کلیک فرمائید.

© گروه كودكان، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ايران - 1386 - RayanPajouh