Skip Navigation Links

معرفی بیماریهای نادر

بیمار 1

 حمله ناگهانی ديسترس تنفسی در یک کودک 3 ساله

دکتر مهرزاد مهدیزاده

بیمار 6

 دختر 2 سال و 9 ماهه با شکایت توده در واژن از بدو تولد

دکتر فاطمه محجوب، آقای دکتر عبدالمجید کجبافزاده

بیمار 7

 دختر 5 ساله نقصان رشد جسمی و عقب ماندگی ذهنی

دکتر زهرا حق شناس

بیمار 8

 معرفی یک فرم نادر سندرم كوشينگوئيد

دکتر خدیجه دانشجو، دکتر زهرا حق شناس

بیمار 9

 شیرخوار 10 ماهه با کوچکی فک تحتانی، کم شنوایی انتقالی دوطرفه و مجرای شریانی باز

دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم، دکتر کیهان صیادپور زنجانی

بیمار 10

 شیرخوار با سابقه اسهال مزمن، سفتی و عدم حرکت دست و پا و درگیری پوستی

دکتر یحیی عقیقی، دکتر رضا رئیس کرمی، دکتر مهران ابراهیمی، عاطفه سمائی

بیمار 11

معرفی نوزاد با کریپتوافتالموس یک­طرفه، سین داکتیلی و آژنزی کلیه

دکتر نسرين خالصی، دکتر فرودصالحی، دکتراحمد محمدی پور

بیمار 12

بیمار دختر 10 ساله با درد مزمن لگن و قسمت تحتانی شکم

دکتر مریم منجم زاده؛ دکتر هدایت ا... نحوی؛ دکتر مهرزاد مهدیزاده

 

 

© گروه كودكان، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ايران - 1386 - RayanPajouh